Freesmachine

In opdracht van de firma CEAD hebben we een freesmachine gelost en binnengebracht. We transporteerden de machine van Rotterdam naar Zwolle. Van tevoren zijn de details van de werkzaamheden nauwkeurig afgestemd met de betrokken partijen, zodat geen onduidelijkheden bestonden tijdens de uitvoering. Het traject van de machine is uitgelegd met een rijplatenbaan buiten en vloerbescherming binnen. De machine werd op hoogte naar binnen gebracht en is via intern transport op de uiteindelijke plaats gezet.Terug naar het overzicht